PROGRAMMA ROMBO – TARAKEA

Start programma: 2014

Aantal jaargroepen gestart: 3

Aantal jongeren die Basic Training hebben gevolgd: 170

Aantal startups: 74

Status: aardappeltelers zijn in afwachting startup

Actueel

In Rombo (Mkuu/Tarakea) zijn in 2020 drie groepen gestart met hun opleiding. Met twee van deze groepen zetten wij in 2021 het programma voort.

De groep jongeren die gezamenlijk een houtzagerij is begonnen, is in 2020 reeds gestart met de onderneming en zij hebben hun activiteiten uitgebreid. Naast het kappen en verzagen van bomen, houden zij zich ook bezig met het maken van groentekisten uit het resthout. In 2021 zullen wij deze groep begeleiden met het verder vormgeven van de onderneming, aanvullende vakopleidingen en het maken van een plan voor de komende jaren.

De groep aardappeltelers heeft helaas nog geen vergunning voor het in gebruik nemen van de benodigde grond. In afwachting van de vergunning zijn zij bezig met het telen van aardappelen op eigen stukjes grond. Wij verwachten in 2021 met deze groep verder aan de slag te gaan en hebben een eerste oogst in oktober 2021 als doel gesteld.