farmers in opleiding bij kas 2

Programma Misungwi

Start programma: 2015

Aantal jaargroepen gestart: 6

Aantal jongeren die “Basic-training” hebben gevolgd: 100

Aantal startups: 40

Status: – Farmhouse gereed, solarpump geïnstalleerd, reparatie stormschade aan greenhouse 1 en 2

Hieronder enkele foto’s als impressie hoe er samengewerkt wordt en wie de ondernemers zijn.

Actueel

In Misungwi helpen wij nieuwe ondernemers met het starten van een bedrijf in de sector agricultuur en gerelateerde bedrijven, zoals een slagerij, een ‘milling station’, maar ook verkooppunten van zaden en kunstmest.

De ontwikkeling van een greenhouse-complex met jonge ondernemers in de agrarische sector heeft een krachtige impuls gekregen door de bouw van een farmhouse, dat onderkomen biedt aan de deelnemers van ons agri-project. We hebben nu de beschikking over twee greenhouses, een terrein voor outdoor-farming, een koelhuis, solar-elektriciteit, een geitenstal met geiten en een waterreservoir met een solar-waterpomp.

Studenten van de TU Delft helpen onze ondernemers met watermanagement, niet alleen ten behoeve van de bevloeiing van de gewassen maar ook om het steeds frequenter opkomende water uit het Victoriameer buiten te houden.

Nu de bouw van het farmhouse  met verblijfsruimte en sanitair is voltooid, gaan wij het terrein in zijn geheel beter beveiligen met een hekwerk en solarverlichting. Op het terrein hebben zich inmiddels geitenhoeders gevestigd, die ook ’s nachts op het terrein aanwezig zijn.

Helaas heeft de klimaatverandering ook impact op dit project: in de afgelopen twee jaar is er diverse keren schade ontstaan aan de greenhouses door heftige stormen (onder andere de staart van de orkaan die in Mozambique een ramp veroorzaakte) die eerder in deze regio nooit voorkwamen. Uiteraard helpen wij de schade aan de greenhouses te herstellen en wel door de plaatsing van betonnen palen, waardoor de greenhouses beter tegen stormen bestand zijn.

De hoofdsponsoren van dit project zijn Evanthia B.V. uit Monster (Farmhouse) en Stichting CCHO uit Woerden (opleiding en startkapitalen).

Verder blijven wij uiteraard onze ondernemers uit eerdere jaargroepen volgen en waar nodig helpen om hun bedrijven te verstevigen. Er was bijvoorbeeld een aantal vrouwelijke ondernemers in beauty- en kapsalons, die hun bedrijfsvoering willen verbeteren en uitbreiden. Deze onderneemsters hebben wij ondersteund met aanvullende vakopleidingen in visagie en haren vlechten, zodat zij de traditionele dienstverlening konden uitbreiden. Een onderneemster uit ons Iringa-project heeft deze opleiding verzorgd.