Stichting Sengerema biedt sinds 2008 kansarme Tanzaniaanse jongeren een duurzame oplossing om aan de vicieuze cirkel van armoede te ontsnappen, door het opstarten van een eigen bedrijfje. De stichting ontleent haar naam aan de Tanzaniaanse plaats Sengerema, iets ten zuiden van het Victoriameer

Onze primaire doelgroep bestaat uit jongeren in de leeftijd van 18 tot ca. 35 jaar. Door geldgebrek hebben zij noodgedwongen hun opleiding moeten afbreken. Stichting Sengerema geeft deze jongeren de kans te werken aan een betere toekomst en om geld te verdienen, om hun jongere broertjes en zusjes te voeden en hen de mogelijkheid te geven naar school te gaan.

Jaarlijks organiseert Stichting Sengerema voor groepen jongeren een intensief opleidings- en trainingsprogramma, een startkapitaal en begeleiding. Hierdoor kunnen zij een eigen bedrijfje starten en succesvol continueren. Het verstrekte startkapitaal (dit is een lening en geen gift) moet door de jongeren in vier tot vijf jaar worden terugbetaald.

Duurzaamheid

De programma-eigenaar wordt de lokale op te richten Vereniging van Jonge Ondernemers (CBO). Onze visie op duurzaamheid van het project is een partnerschap tussen CBO en de lokale overheid. De partners zorgen ervoor dat na afloop van het programma, jaarlijks minimaal 5 á 10 jonge ondernemers opgeleid worden en daarvan minimaal 3 tot 6 een startkapitaal of groeikapitaal verkrijgen, in de vorm van een lening, om hiermee het leden bestand van de CBO op peil te houden;

Aan het eind van het programma hebben de CBO en de lokale overheid de capaciteit opgebouwd om nieuwe generaties jongeren op te leiden tot zelfstandig ondernemer en te begeleiden na de start.

Herinvesteren van terugbetaalde lening

In 2015 heeft Stichting Sengerema in Tanzania de non-gouvernementele organisatie YEP Tanzania opgericht. Deze NGO is voor veel lokale partners het aanspreekpunt voor projecten. De terugbetaling van de leningen gaat naar YEP Tanzania, die het weer gebruikt om programma’s in kleine gedeelten te financieren. De programmakosten komen voor het grootste deel nog vanuit fondsen in Nederland.