Doelstelling van de stichting is om met behulp van dit programma kansarme jongeren in staat te stellen, om met het uitoefenen van een eigen bedrijf zichzelf en hun naasten te voorzien van duurzaam inkomen. Hierdoor verbeteren de levensomstandigheden van het gezin en neemt de kans op goede educatie toe.

De kern van het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Stichting Sengerema is meerdere jaren (5-7) actief in een zelfde gebied.
 2. Jaarlijks wordt een jaargroep met 25-35 ondernemers getraind en opgestart.
 3. De jaargroepen doorlopen allemaal het volledige trainings- en selectiejaar*, dat afgesloten wordt met het maken en presenteren van de individuele business plannen.
 4. Voor de financiering verdelen we de jaargroepen in co-guarantee groepen die wederzijds verantwoordelijk zijn voor de verstrekte leningen.
 5. Bij administratie en rapportage betrekken we lokale banken. Om kosten te besparen gebruiken we zoveel mogelijk hun standaard producten.Bij de training van nieuwe groepen worden eerder getrainde en opgestarte ondernemers betrokken.
 6. Bij de training van nieuwe groepen worden eerder getrainde en opgestarte ondernemers betrokken.
 7. Inmiddels zijn er 8 Young Entrepreneurship Program (YEP)  trainers en 4 trainees beschikbaar vanuit twee verschillende locaties, die volledig (trainers) respectievelijk deels (trainees) zijn opgeleid om nieuwe ondernemers te trainen. Zij hebben het programma zelf in het verleden doorlopen en draaien al 2-3 jaar hun eigen bedrijf.
 8. De nieuw opgestarte ondernemers worden gedurende minimaal anderhalf jaar gevolgd en gecoacht om de kans op faillissement te reduceren.
 9. Periodiek worden de recent gestarte ondernemers bezocht en getraind in het signaleren van problemen, het elkaar helpen en het elkaar ondersteunen bij het maken van individuele actieplannen om verbeteringen te realiseren.
 10. Op iedere locatie wordt een lokale CBO opgericht, om in de toekomst ( na de 5-7 jaar) zorg te dragen voor het trainen en opstarten van nieuwe leden.
 11. Binnen de CBO doen de gekozen bestuurs- en commissieleden bestuurservaring op, die zij in geen elke andere organisatie zouden hebben gekregen.
 12.  Stichting Sengerema heeft een uniforme set van training- en implementatie tools die worden gebruikt, getest en continue ontwikkeld door het werken op verschillende locaties.