De Stichting Sengerema beschikt over een ANBI-status (Algemene Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat jouw (periodieke) giften fiscaal aftrekbaar zijn binnen de inkomstenbelasting. Het KvK afschrift, onze ANBI verklaring en de statuten zijn hieronder te downloaden.

ANBI en Beleidsdocumenten

Statuten Stichting Sengerema

uittreksel handelsregister KvK

ANBI beschikking Stichting Sengerema