NIEUWSBRIEF ARUSHA JUNI 2020

Covid-19 in Tanzania
Halverwege maart werd in Tanzania het eerste officiële geval van Covid-19 bekend (in Arusha). Daarop heeft de overheid meteen alle scholen en universiteiten gesloten. Alle andere openbare gelegenheden, winkels en luchthavens bleven open. Van een lockdown is hier nooit sprake geweest. Wel zijn op een gegeven moment de luchthavens gesloten (ook omdat er geen vliegverkeer meer was).
Het officiële aantal besmettingen is mid april blijven steken rond de 400, daarna zijn de laboratoria gesloten en is er niet meer getest. Het is dus onbekend hoeveel besmettingen er werkelijk zijn. Inmiddels heeft de president Tanzania ‘corona vrij’ verklaard, maar dit lijkt erg onwaarschijnlijk. De informatievoorziening vanuit de overheid is erg beperkt en de aanpak van corona nogal afwijkend van andere landen.
Ondanks dat er geen lockdown is, en ondanks het lage aantal officiële besmettingen worden veel mensen hard geraakt door deze crisis. Arusha is voor zeker 80% (in)direct afhankelijk van toerisme en sinds eind maart zijn er geen toeristen meer gekomen. Er is geen steun voor ondernemers vanuit de overheid, dus velen zien hun business instorten en proberen op andere manieren geld te verdienen.
Sparen is voor veel mensen geen optie (geld dat ‘over’ is wordt meestal besteed aan school fee’s voor kinderen, zodat kinderen naar de betere private scholen kunnen, ipv overheidsscholen), dus zitten veel mensen momenteel in de financiële problemen.

Wat doet YEP Tanzania gedurende deze tijd?
Vanaf eind maart heeft het YEP team haar reguliere fysieke coachingsbezoeken gestaakt. In plaats daarvan hebben we een digitale helpdesk opgezet. Afgevaardigden van YEP, Trias en TCCIA (onze partners hier in Arusha) zijn gedurende 2 ochtenden in de week beschikbaar via whats app voor het beantwoorden van vragen van YEP ondernemers. We merkten dat veel ondernemers in deze tijd behoefte hebben aan advies over al dan niet wisselen naar een andere business, hoe de verkoop in stand te houden tijdens deze crisis, etc. Deze helpdesk is een groot succes. De afgevaardigden zijn heel betrokken en kundig in het geven van advies, en de ondernemer heeft een luisterend oor en stimulans om door te gaan. Het is bijzonder om te zien dat we op deze – vrij nieuwe en innovatieve- wijze onze ondernemers kunnen blijven coachen. Deze lokale helpdesk wordt georganiseerd door onze lokale stagiair die steeds de planning, probleemstelling en notulen maakt.
Eén van de YEP ondernemers is begonnen met het maken van gecertificeerde sanitizer. De YEP ondernemers die hun business hebben zien verdwijnen, kunnen als verkoop agent voor de sanitizers van deze ondernemer optreden en zo alsnog wat inkomen genereren.
We zijn bezig met het opzetten van een productie- en verkoopnetwerk van kwaliteits mondkapjes. De ondernemers met een naaiatelier zullen mondkapjes gaan produceren en andere YEP ondernemers kunnen deze gaan verkopen.
We hebben de kick off van het nieuwe trainingsjaar (oorspronkelijk gepland in april) moeten uitstellen. De studenten waren al geselecteerd, zo’n 45 nieuwe ondernemers hebben zich aangemeld voor het programma. Om niet al teveel vertraging op te lopen en toch alvast aan de slag te gaan, zijn we begonnen met het opnemen van online lesvideo’s die via Youtube gedeeld zullen worden. Deze video’s zijn korte video’s van 5 minuten met een stukje inhoud en een huiswerkopdracht + uitleg. We zullen in de eerste week van juni gaan starten met de lesvideo voor basis boekhouden zodat de ondernemers alvast kunnen starten met hun boekhouding (velen doen geen boekhouding voordat ze aan het YEP programma beginnen). Wanneer het weer mogelijk is om fysieke bijeenkomsten te houden bespreken we hun onderneming aan de hand van de bijgehouden boekhouding.
Tot slot gaan we door met de reguliere coaching en monitor gesprekken, maar dan via de telefoon.

2019 stond in het teken van opstarten van de derde project fase en tegelijk de gestarte ondernemers van fase 1 en 2 begeleiden na hun opstart.

Misungwi 1 en 2 – in 2019 hebben we meer dan 100 ondernemers bezoeken afgelegd en beholpen waar we konden. Gemiddeld genomen doen onze ondernemers het goed.

De beste kandidaat is Peter Juliusa Ngoro gestart in Augustus 2017 met een lening van een kleine 2,5 miljoen Tanzaniaanse shillings ( toen een 1000 euro) met een Agrovet Shop een winkel die zich richt op verkopen van zaden en kustmest en bestrijding middelen. zijn Agrovet Shop is in nog geen twee jaar gegroeid naar bedrijfje waarin voor meer dan 6 miljoen aan voorraad staat. Vervolgens heeft hij een winkel in HOME NEEDS geopend voor zijn vrouw waarmee hij onlangs getrouwd is en heeft hij al ruim voldoende kapitaal opzij gezet om in oktober in naastgelegen regio een branche te open voor zijn Agrovet winkel.

Leuk om te weten dat in zijn geval het sparen gaat door te investeren in koeien , want als men geld in bezit heeft wil de “extended Family” die familie in ruime zin nogal eens een beroep op je doen waar je cultuur technisch moeilijk nee tegen kan zeggen. Maar het verkopen van een koe wordt niet van je verlangd.

Misungwi 3 – Training van jongeren voor greenhouse farming

Begin 2019 hebben we de trainingen aan de 100 jongeren bijgewoond door de overheid gegeven aan jongeren voor “greenhouse farming”. Uit deze groep zijn wij met 20 jongeren verder gegaan in nieuw ontwikkelde groepstrainingen.

Nieuwsbericht Misungwi, juli 2019

In Misungwi – Tanzania gaan we starten met de 3e jaargroep. Focus voor deze groep ligt bij agriculture en “related small industries”

De interviews met potentiële kandidaten voor “greenhouse farming” zijn begonnen, we interviewen een door ons geselecteerde groep uit de 100 door de overheid getrainde jongeren. Doelstelling is om 10-12 deelnemers te selecteren voor aanvullende training. Zij gaan vanaf november 2019 als 2 groepen  op commerciële basis een gedeelte van een kas exploiteren.

Waarom zijn kassen nodig in Tanzania ? Voor bescherming tegen te felle zon, bescherming tegen overvloedige regen en bescherming tegen insecticiden.

Tijdens de interviews wordt Andrew Davis onze YEP vertegenwoordiger in Misungwi bijgestaan door YEP trainer, Julius Sanga en vertegenwoordigers van de Agriculture departement en de community Development afdeling van Misungwi.

Nieuwsbericht Misungwi, Juni 2019

In Misungwi, Mwanza zijn we in de fase van het afronden van de opstart fase van jaargroep 2 en het voorbereiden van het opstarten van jaargroep 3. Daarnaast speelt het coaching van de ondernemers in jaargroep 1.

In Misungwi willen we ons steeds meer richten op de agricultuur sector en aanpalende small Industries. Op een eigen stuk grond, vlak bij het meer Victoria ( voor de watervoorziening) is inmiddels het eerste greenhouse gebouwd.

Het volledige nieuwsbericht Arusha mei 2019 is te vinden in het hier.

 

Nieuwsbericht Arusha, Mei 2019

In Arusha werken we samen met TRIAS (een Belgische NGO) en de KvK van Arusha (TCCIA Arusha) aan een 5 jarig project waarbij elk jaar bestaande jonge ondernemers, leden of potentiele leden van TCCIA Arusha getraind en gecoacht worden bij het ontwikkelen/professionaliseren van hun bedrijven.

Eind april was na de periode van voorbereiding en promotie de kick off van jaar 3 en gedurende de eerste week van mei is met alle kandidaten een intake ronde gedaan, waarbij op basis van de behoefte van elke ondernemer een individueel opleiding/training/coaching plan is opgesteld.

Een mooi voorbeeld is Boniface. Hij is 19 jaar en is vorig jaar begonnen met het verkopen van vruchtensap en bordjes met fruit in de buurt van een drukke bushalte. Hij is gestart met een klein kapitaal en heeft inmiddels al een blender en koelkast weten aan te schaffen.

 

Het volledige nieuwsbericht Arusha mei 2019 is te vinden in het hier.

 

In ons Rombo programma Rombo is in April 2019 een coaching en monitoring bezoek uitgevoerd door ons YEP team bestaande uit David Zabron, Annemiek Raterink en Jeroen Vegt. Hierbij is opvolging gegeven aan eerder coaching bezoeken.

Een kort verslag van drie ondernemers is te vinden in het bijgevoegde document.

Alfred is één van onze ondernemers uit het Iringa/Dodoma project. Alfred wilde graag een bakkerij opstarten, maar geen bakkerswinkeltje voor de lokale markt. Alfred heeft grote plannen!

Na lang wachten is eindelijk zijn professionele apparatuur uit China aangekomen. Een oven met 3 laden en een 200 liter mixer. Door deze investering kan hij de volgende stap maken in zijn droom om ELVOA BAKERY een groot merk in Tanzania te maken.

Wij hebben er alle vertrouwen in dat hem dit gaat lukken. En zullen u via verder nieuw berichten op de hoogte houden.

Hapa Kazi Tu, aan het werk, niet kletsen :).

Van 15 tot 18 januari 2019 hebben onze YEP trainers deelgenomen aan een seminar, gericht op capacity development. We zijn Maud en Jan Wiersma erg dankbaar voor de tijd die zij als vrijwilliger hieraan hebben besteed.

Mede op basis van input van Andrew Davis , Allan Jackson, David Zabron en Annemieke Raterink, onze lokale krachten, hebben Maud en Jan ons bestaande curriculum in 3 maanden omgetoverd tot een professioneel werkboek en dit en de wijze van trainen met ons YEP trainers team gedeeld.

Assante Sana, dank je wel!

Mavo Muurhuizen uit Amersfoort heeft tijden hun experience reis met Fairaway Travel een verkenningsbezoek gebracht aan ons project in Rombo. Aansluitend hierop hebben zij, in het kader van hun Global Citizen ship programma, besloten om Stichting Sengerema en haar project de komende drie jaar te ondersteunen. Daar zijn we ontzettend blij mee!

Zo´n twintig Mavo- en Havo-leerlingen gaan komend jaar in september op bezoek en zullen tot die tijd samen met school of individueel allerlei activiteiten ontplooien om geld voor de reis en geld voor Stichting Sengerema op te halen.

Tijdens hun oriëntatiebezoek wordt cheque van 2.750 euro aangeboden
Leerlingen vertellen hun ouders wat er komend jaar gaat gebeuren.

Ons ondernemersprogramma in Misungwi (Misungwi II) is begonnen met de bouw van een kas / greenhouse. Deze kas zal door een groep van 6 jonge ondernemers worden geëxploiteerd. 

Naast deze kas zal de lokale overheid een 2ekas neerzetten, die door een groep van 7 ondernemers zal worden gerund. 

Tijdens de eerste jaren blijven de kassen in het bezit van onze lokale partner YEP Tanzania en als blijkt dat de groepen stevig genoeg zijn, zal na 4 jaar het eigendom worden overgedragen.

Eind 2019 willen we er nog 2 kassen bijplaatsen, zodat de groepen elkaar kunnen helpen en ondersteunen en we een klein horticultuur-centrum creëren. Makkelijk te vinden voor afnemers en leveranciers. 

Wilt u dit project ondersteunen, wij horen graag!

fase 1 van de bouw van een kas (greenhouse) in Misungwi. Het houten skelet.
Greenhouse Fase 1
Greenhouse – Fase 2

Nieuwsbericht Arusha juni 2020

NIEUWSBRIEF ARUSHA JUNI 2020Covid-19 in TanzaniaHalverwege maart werd in Tanzania het eerste officiële geval van Covid-19 bekend (in Arusha). Daarop heeft de overheid meteen alle scholen en universiteiten gesloten. Alle andere openbare gelegenheden, winkels en luchthavens bleven open. Van een lockdown is hier nooit sprake geweest. Wel zijn op een gegeven moment de luchthavens gesloten (ook omdat er geen vliegverkeer meer was).Het officiële aantal besmettingen is mid april blijven steken rond de 400, daarna zijn de laboratoria gesloten en is…

Read More

Nieuwsbericht Misungwi februari 2020

2019 stond in het teken van opstarten van de derde project fase en tegelijk de gestarte ondernemers van fase 1 en 2 begeleiden na hun opstart. Misungwi 1 en 2 – in 2019 hebben we meer dan 100 ondernemers bezoeken afgelegd en beholpen waar we konden. Gemiddeld genomen doen onze ondernemers het goed. De beste kandidaat is Peter Juliusa Ngoro gestart in Augustus 2017 met een lening van een kleine 2,5 miljoen Tanzaniaanse shillings ( toen een 1000 euro) met…

Read More

Nieuwsbericht Misungwi juli 2019

Nieuwsbericht Misungwi, juli 2019 In Misungwi – Tanzania gaan we starten met de 3e jaargroep. Focus voor deze groep ligt bij agriculture en “related small industries” De interviews met potentiële kandidaten voor “greenhouse farming” zijn begonnen, we interviewen een door ons geselecteerde groep uit de 100 door de overheid getrainde jongeren. Doelstelling is om 10-12 deelnemers te selecteren voor aanvullende training. Zij gaan vanaf november 2019 als 2 groepen  op commerciële basis een gedeelte van een kas exploiteren. Waarom zijn kassen nodig…

Read More

Nieuwsbericht Misungwi juni 2019

Nieuwsbericht Misungwi, Juni 2019 In Misungwi, Mwanza zijn we in de fase van het afronden van de opstart fase van jaargroep 2 en het voorbereiden van het opstarten van jaargroep 3. Daarnaast speelt het coaching van de ondernemers in jaargroep 1. In Misungwi willen we ons steeds meer richten op de agricultuur sector en aanpalende small Industries. Op een eigen stuk grond, vlak bij het meer Victoria ( voor de watervoorziening) is inmiddels het eerste greenhouse gebouwd. Het volledige nieuwsbericht…

Read More

Nieuwsbericht Arusha mei 2019

Nieuwsbericht Arusha, Mei 2019 In Arusha werken we samen met TRIAS (een Belgische NGO) en de KvK van Arusha (TCCIA Arusha) aan een 5 jarig project waarbij elk jaar bestaande jonge ondernemers, leden of potentiele leden van TCCIA Arusha getraind en gecoacht worden bij het ontwikkelen/professionaliseren van hun bedrijven. Eind april was na de periode van voorbereiding en promotie de kick off van jaar 3 en gedurende de eerste week van mei is met alle kandidaten een intake ronde gedaan,…

Read More

Coaching en monitoring Rombo april 2019

In ons Rombo programma Rombo is in April 2019 een coaching en monitoring bezoek uitgevoerd door ons YEP team bestaande uit David Zabron, Annemiek Raterink en Jeroen Vegt. Hierbij is opvolging gegeven aan eerder coaching bezoeken. Een kort verslag van drie ondernemers is te vinden in het bijgevoegde document.

Read More

Ondernemer in spe: Alfred Bakery

Alfred is één van onze ondernemers uit het Iringa/Dodoma project. Alfred wilde graag een bakkerij opstarten, maar geen bakkerswinkeltje voor de lokale markt. Alfred heeft grote plannen! Na lang wachten is eindelijk zijn professionele apparatuur uit China aangekomen. Een oven met 3 laden en een 200 liter mixer. Door deze investering kan hij de volgende stap maken in zijn droom om ELVOA BAKERY een groot merk in Tanzania te maken. Wij hebben er alle vertrouwen in dat hem dit gaat…

Read More

YEP Tanzania trainers conference week

Van 15 tot 18 januari 2019 hebben onze YEP trainers deelgenomen aan een seminar, gericht op capacity development. We zijn Maud en Jan Wiersma erg dankbaar voor de tijd die zij als vrijwilliger hieraan hebben besteed. Mede op basis van input van Andrew Davis , Allan Jackson, David Zabron en Annemieke Raterink, onze lokale krachten, hebben Maud en Jan ons bestaande curriculum in 3 maanden omgetoverd tot een professioneel werkboek en dit en de wijze van trainen met ons YEP…

Read More

Donatie van Mavo Muurhuizen

Mavo Muurhuizen uit Amersfoort heeft tijden hun experience reis met Fairaway Travel een verkenningsbezoek gebracht aan ons project in Rombo. Aansluitend hierop hebben zij, in het kader van hun Global Citizen ship programma, besloten om Stichting Sengerema en haar project de komende drie jaar te ondersteunen. Daar zijn we ontzettend blij mee! Zo´n twintig Mavo- en Havo-leerlingen gaan komend jaar in september op bezoek en zullen tot die tijd samen met school of individueel allerlei activiteiten ontplooien om geld voor…

Read More

Greenhouse bouw in Misungwi

Ons ondernemersprogramma in Misungwi (Misungwi II) is begonnen met de bouw van een kas / greenhouse. Deze kas zal door een groep van 6 jonge ondernemers worden geëxploiteerd.  Naast deze kas zal de lokale overheid een 2ekas neerzetten, die door een groep van 7 ondernemers zal worden gerund.  Tijdens de eerste jaren blijven de kassen in het bezit van onze lokale partner YEP Tanzania en als blijkt dat de groepen stevig genoeg zijn, zal na 4 jaar het eigendom worden…

Read More