NIEUWSBRIEF ARUSHA JUNI 2020

Covid-19 in Tanzania
Halverwege maart werd in Tanzania het eerste officiële geval van Covid-19 bekend (in Arusha). Daarop heeft de overheid meteen alle scholen en universiteiten gesloten. Alle andere openbare gelegenheden, winkels en luchthavens bleven open. Van een lockdown is hier nooit sprake geweest. Wel zijn op een gegeven moment de luchthavens gesloten (ook omdat er geen vliegverkeer meer was).
Het officiële aantal besmettingen is mid april blijven steken rond de 400, daarna zijn de laboratoria gesloten en is er niet meer getest. Het is dus onbekend hoeveel besmettingen er werkelijk zijn. Inmiddels heeft de president Tanzania ‘corona vrij’ verklaard, maar dit lijkt erg onwaarschijnlijk. De informatievoorziening vanuit de overheid is erg beperkt en de aanpak van corona nogal afwijkend van andere landen.
Ondanks dat er geen lockdown is, en ondanks het lage aantal officiële besmettingen worden veel mensen hard geraakt door deze crisis. Arusha is voor zeker 80% (in)direct afhankelijk van toerisme en sinds eind maart zijn er geen toeristen meer gekomen. Er is geen steun voor ondernemers vanuit de overheid, dus velen zien hun business instorten en proberen op andere manieren geld te verdienen.
Sparen is voor veel mensen geen optie (geld dat ‘over’ is wordt meestal besteed aan school fee’s voor kinderen, zodat kinderen naar de betere private scholen kunnen, ipv overheidsscholen), dus zitten veel mensen momenteel in de financiële problemen.

Wat doet YEP Tanzania gedurende deze tijd?
Vanaf eind maart heeft het YEP team haar reguliere fysieke coachingsbezoeken gestaakt. In plaats daarvan hebben we een digitale helpdesk opgezet. Afgevaardigden van YEP, Trias en TCCIA (onze partners hier in Arusha) zijn gedurende 2 ochtenden in de week beschikbaar via whats app voor het beantwoorden van vragen van YEP ondernemers. We merkten dat veel ondernemers in deze tijd behoefte hebben aan advies over al dan niet wisselen naar een andere business, hoe de verkoop in stand te houden tijdens deze crisis, etc. Deze helpdesk is een groot succes. De afgevaardigden zijn heel betrokken en kundig in het geven van advies, en de ondernemer heeft een luisterend oor en stimulans om door te gaan. Het is bijzonder om te zien dat we op deze – vrij nieuwe en innovatieve- wijze onze ondernemers kunnen blijven coachen. Deze lokale helpdesk wordt georganiseerd door onze lokale stagiair die steeds de planning, probleemstelling en notulen maakt.
Eén van de YEP ondernemers is begonnen met het maken van gecertificeerde sanitizer. De YEP ondernemers die hun business hebben zien verdwijnen, kunnen als verkoop agent voor de sanitizers van deze ondernemer optreden en zo alsnog wat inkomen genereren.
We zijn bezig met het opzetten van een productie- en verkoopnetwerk van kwaliteits mondkapjes. De ondernemers met een naaiatelier zullen mondkapjes gaan produceren en andere YEP ondernemers kunnen deze gaan verkopen.
We hebben de kick off van het nieuwe trainingsjaar (oorspronkelijk gepland in april) moeten uitstellen. De studenten waren al geselecteerd, zo’n 45 nieuwe ondernemers hebben zich aangemeld voor het programma. Om niet al teveel vertraging op te lopen en toch alvast aan de slag te gaan, zijn we begonnen met het opnemen van online lesvideo’s die via Youtube gedeeld zullen worden. Deze video’s zijn korte video’s van 5 minuten met een stukje inhoud en een huiswerkopdracht + uitleg. We zullen in de eerste week van juni gaan starten met de lesvideo voor basis boekhouden zodat de ondernemers alvast kunnen starten met hun boekhouding (velen doen geen boekhouding voordat ze aan het YEP programma beginnen). Wanneer het weer mogelijk is om fysieke bijeenkomsten te houden bespreken we hun onderneming aan de hand van de bijgehouden boekhouding.
Tot slot gaan we door met de reguliere coaching en monitor gesprekken, maar dan via de telefoon.