Microfinanciering in Sengerema, Tanzania

Geef jongeren de kans hun dromen na te jagen

Resultaten sinds 2008

Resultaten sinds 2008

In de zeven jaar die we in Sengerema, Meatu en in Tarakea actief zijn geweest, zijn de volgende resultaten gerealiseerd:

Sengerema
Dit is de plaats waar onze roots liggen. Een recent bezoek (februari 2015) gaf zicht op de volgende situatie:
 • Meer dan 54 ondernemers zijn nog actief met het uitoefenen van een eigen bedrijf.
 • In het jaar 2014 heeft de CBO-SYE  zelf haar eerste groep ondernemers opgeleid. Voor het opstarten van deze groep vragen ze nog een 50% bijdrage.
 • Het lokale bestuur is zeer geïnteresseerd in samenwerking voor nieuwe programma’s en is bereid daar zelf ook bijdrage in te leveren, in geld of in natura.
 • De CBO heeft een democratisch bestuur: na acht jaar is de voorzitter na de maximale twee termijnen vervangen door een nieuwe, gekozen, voorzitter. Tijdens deze verkiezing is de huidige penningmeester herkozen en is er ook een nieuwe secretaris gekozen.
 • De CBO heeft een eigentijds bestuur, met onder meer een “discipline committee”, die toezicht houdt op de discipline van bestuur en leden en een “coaching & education committee”, die bestaande leden ondersteunt en nieuwe leden traint.
 • Het lokale CBO office is een ontmoetingspunt voor leden en bestuursleden van de CBO en is voorzien van meubilair, twee computers en een printer en beschikt over internetfaciliteiten waar de leden gebruik van kunnen maken.

Meatu
Hier is samen met ICS een volledige jaargroep opgeleid en opgestart. Deze groep is inmiddels twee maal bezocht voor de zogenaamde coaching- en monitoringworkshops.
 • Van de in 36 in 2013 getrainde en in begin 2014 opgestarte ondernemers zijn er nog steeds 34 volop actief.
 • Drie van deze ondernemers zijn geselecteerd als YEP trainer of YEP trainee om te helpen bij het trainen van ondernemers op andere lokaties.
 • Door het verleggen van de focus van activiteiten van ICS zijn er in 2014 geen nieuwe activiteiten opgestart.

Tarakea/Rombo
In Tarakea is de Stichting Sengerema, in samenwerking met BellHill Management Consultants uit Nederland gestart met een eerste project in samenwerking met het lokale bestuur. De uiteindelijke projectverantwoordelijkheid ligt bij de Stichting Sengerema, maar de lokale aansturing wordt in de eerste drie jaar uitgevoerd door leden van de Government. Hierbij zijn betrokken Glory Makuru,  community development officer uit Tarakea en Gilbert Tanipenda youth sport officer uit Mkuu.
 • Na een intensieve promotiecampagne en daarop volgende intakegesprekken zijn we in maart 2014 met 50 personen gestart aan de basic training.
 • In maart 2014 is er een trainingslokaal ingericht met een leslokaal en een aparte computerruimte met 10 computers en printer.
 • Begin 2015 zijn er uiteindelijk 24 business plannen gepresenteerd en na enkele aanpassingen goedgekeurd.
 • De kandidaat ondernemers starten op in de maanden maart, april en mei 2015.